Perífrase

Alusión a unha persoa ou cousa por medio dun rodeo cando podería designarse máis directa e economicamente.

EXEMPLOS