Personificación

A personificación, tamén chamada prosopopea, consiste en atribuír calidade de seres animados a seres inanimados, ou calidades propiamente humanas a seres non humanos.

EXEMPLOS

Reza un merlo no souto

frorido de cereixos

relixioso ofertorio

duns místicos amores