Pleonasmo

Enténdes por pleonasmo a acumulación supérflua de elementos lingüísticos innecesarios para a comprensión denotativa.

EXEMPLOS

POETA ou non, eu cantarei as cousas
que na soleira de min mesmo agardan.
Alumarei con fachas de palabras,
ancho herdo meu, o mundo que me deron.

ObraNimbos (1961)

¡E ti sorrisme amodiño

con sorrisa feiticeira!

ObraTerra Cha (1989)

Abrín os meus ollos ben abertos