Políptoto

Consiste en usar o mesmo vocábulo nun enunciado breve en diferentes funcións ou formas gramaticais

 

EXEMPLOS

Si cantan, es ti que cantas