Prolepse

A prolepse, tamén chamada antecipación,  é unha figura retórica de pensamento que consiste en adiantar razoamentos que poidan influír sobre o oínte ou o lector, ou que de antemán refuten os seus posibles argumentos adversos.

EXEMPLOS

un pobre gaiteiro eu son,

pequeniño e soñador.