Xeminación

O mesmo que duplicación,

 

EXEMPLOS

Si, era certo, compría facer algo, compre facer algo.

 

ObraA fuxida (1980)